International Association of Infant Massage
Sammanfattning Information På Svenska

Print Friendly, PDF & Email

IAIMs hemsida kan översättas till många olika språk. Se “Select Language” upp i högra hörnet av sidan.

1. IAIMs målsättning

IAIM

Syftet med International Association of Infant Massage är att främja kärleksfull beröring
och kommunikation genom praktisk erfarenhet, utbildning och forskning så att barn, föräldrar och alla som tar hand om och möter barn världen över känner sig älskade, uppskattade och respekterade.

2. IAIM

International Association of Infant Massage (IAIM) grundades av Vimala McClure och var den första globala organisationen i sitt slag. Även om spädbarnsmassage har funnits i århundraden i många länder runt om i världen, var Vimala den första att sätta ihop ett professionellt utbildningsprogram.

1992 blev IAIM en internationellt etablerad organisation med filialer i länder över hela världen; dess tillväxt fortgår även idag.

3. Certifierad instruktör i spädbarnsmassage

I rollen som certifierad instruktör i spädbarnsmassage (CIMI), ingår att underlätta för och hjälpa till att stärka ett kärleksfullt förhållande mellan barn och föräldrar. Spädbarnsmassage är ett idealiskt sätt eftersom det på ett naturligt sätt omfattar alla delar av anknytningsprocessen.

4. Ett par ord om beröring

Beröringssinnet är det första sinnet som utvecklas i livmodern och det är också det sista sinnet som lämnar oss innan vi dör. Forskning har visat att vårt beröringssinne utvecklas från sjätte till nionde veckan av fosterstadiet. Vår hud är enastående och det finns många böcker som kan hjälpa dig upptäcka alla dess fantastiska egenskaper. Huden är vårt största organ och människans största och främsta förbindelse med omvärlden. Den kända antropologen dr Ashley Montagu skrev: “Människor kan inte överleva utan beröring; det är ett grundläggande behov”. Det är det verkligen och det är därför vårt arbete är så viktigt. Utan beröring kommer spädbarnet säkerligen att dö. Med rätt beröring kommer inte bara barnet att överleva utan också att trivas och må bra.

5. Spädbarnsmassagens fördelar

De fyra grundkategorierna som ursprungligen definierades av grundaren Vimala McClure som de fyra allmänna fördelarna är: samspel, stimulering, lindring och avslappning.

Vårdpersonal, kliniker och barnavårds- och familjespecialister kan använda spädbarnsmassage som ett hjälpmedel för att nå ut till föräldrar och familjer i de samhällen där de jobbar.

6. Känslomässig bindning och anknytning

“En livslång process som börjar med ett ömsesidigt, interaktivt system mellan förälder och spädbarn.” (Bowlby)

Anknytning och känslomässig bindning hänvisar till de ömsesidiga, sammanlänkade processer som bidrar till skapandet av en första relation mellan ett spädbarn och den som tar hand om henne. Känslomässig bindning sätts i samband med period strax efter födelsen när barnet och föräldrarna har bästa möjliga förutsättningar att börja lära känna varandra.

Känslomässig bindning och anknytning kan kopplas ihop med liten eller ingen skillnad och på vissa språk används samma ord för att uttrycka båda. De kan dock definieras med distinkta skillnader men oavsett vilket ord som används är forskare och teoretiker överens om att känslomässig bindning och anknytning är av avgörande betydelse för människan. Hos människor är känslomässig bindning en process snarare än en händelse och det rör sig om ett ömsesidigt samspel, vilket betyder att båda parter måste göra sitt till för att driva processen framåt. Det är en dans som skapar tillit och förtrolighet. Känslomässig bindning och anknytning är avgörande för den mänskliga naturens utveckling. Det är den grundläggande dynamiska kraften i mänsklighetens existens. I vårt arbete menar vi med känslomässig bindning och anknytning de handlingar som påverkar förbindelserna mellan två människor och kvaliteten på den förbindelsen.

Ghanaian Mother and Baby

7. Gråt

Gråt är ett av de sätt som spädbarn använder för att kommunicera och det är en del av dialogen mellan dem och föräldrarna. Föräldrar lär sig att känna igen sitt barns gråt och att besvara den på rätt sätt.

På kurserna i spädbarnsmassage uppmuntras föräldrar att

  • verkligen lyssna på vad det är deras barn försöker säga
  • först och främst bemöta barnets behov
  • respektera medvetandetillstånd och helst ge massage när barnet är i tillståndet “lugn vakenhet”
  • komma ihåg att man inte masserar när barnet gråter
  • under diskussionstiden dela med sig av känslor, idéer och strategier för att klara av gråt
  • acceptera gråt som ett naturligt och normalt sätt för spädbarn att kommunicera
  • hitta sätt att hålla sig avslappnad när deras barn gråter
  • förstå skillnaden mellan känslomässig och fysisk gråt och således utveckla empati (förmåga till inlevelse) gentemot sitt barn

8. Oljor

IAIM rekommenderar att man masserar spädbarn med vegetabilisk olja av hög kvalitet som är oparfymerad, kallpressad och helst ekologiskt odlad. Anledningen till att man använder olja är att massagen blir mjukare och friktionsfri.

9. Utbildningar

International Association of Infant Massage erbjuder instruktörsutbildningar över hela världen så att den som vill kan bli certifierad instruktör i spädbarnsmassage (CIMI).

10. Kurser i spädbarnsmassage

Ända sedan 1992 har International Association of Infant Massage erbjudit kunskap och erfarenhet om spädbarnsmassage till föräldrar.

För att hitta certifierade instruktörer i spädbarnsmassage som har kurser där du bor besök den svenska föreningens (Föreningen för Instruktörer i Spädbarnsmassage) hemsida eller kontakta den svenska IAIM-representanten: International Representation.

Infant Massage Class

11. Instruktörsutbildning

International Association of Infant Massage har utbildningar för att bli instruktör i spädbarnsmassage (CIMI) över hela världen. Vi erbjuder dessutom den mest omfattande utbildningen i världen inom vårt område.

Utbildningen följer den 15 punkter långa kursplanen som tagits fram av Vimala McClure och som sedan vidareutvecklats av IAIMs internationella utbildningskommitté. Utbildningstillfällena är fyra till fem dagar i ett positivt och stödjande

inlärningsklimat och innehåller praktisk träning tillsammans med föräldrar och deras spädbarn. Under utbildningen får man lära sig hur man anpassar sina kurser i spädbarnsmassage för att möta varje familjs specifika behov, däribland de med förtidigt födda barn eller de med barn i behov av särskilt stöd.

Om du är intresserad av att gå en instruktörsutbildning i närheten av där du bor, vänligen kontakta den svenska IAIM-representanten eller ta kontakt med IAIMs administrativa kontor.

12. Mer information om spädbarnsmassage

Om du önskar mer information om spädbarnsmassage eller vill gå en kurs i spädbarnsmassage eller utbilda dig till instruktör i spädbarnsmassage gå in på Föreningen för Instruktörer i Spädbarnsmassages hemsida: www.spadbarnsmassage.org

13. Översättning av IAIMs hemsida

IAIMs hemsida kan översättas till många olika språk. Se “Select Language” upp i högra hörnet av sidan.

IAIM MISSION: The purpose of the International Association of Infant Massage is to promote nurturing touch and communication through training, education and research so that parents, caregivers and children are loved, valued and respected throughout the world community.